LEGE OHARRA


Webgunearen titularraren, arduradunen eta harremanetarako bitartekoen datuak

WEB ORRIA: https://lexprogram.com
Web orriaren titularra: Lex Program Online S.L.
Identifikazio fiskala: B75213181
Helbidea: Portuetxe kalea 23, CEMEI Of eraikina. 312. 200018 Donostia (Espainia)
Posta elektronikoa: info@lexprogram.com

DATUAK BABESTEKO OFIZIALA (DPO):
Izen-abizenak: Leire López Mateo
Helbidea: Portuetxe kalea 23, CEMEI Of eraikina. 312. 200018 Donostia (Espainia)
Telefonoa: +34 943426346
Posta elektronikoa: dpo@lexprogram.com

PRIBATUTASUNAREN ARDURADUNA:
Izen-abizenak: Iñaki Jauregui Navarro
Helbidea: Portuetxe kalea 23, CEMEI Of eraikina. 312. 200018 Donostia (Espainia)
Telefonoa: +34 943426346
Posta elektronikoa: privacy@lexprogram.com

Erantzukizuna salbuestea eta mugatzea

Lex Program Online S.L.-ek uko egiten dio gure web orria eta bere kodifikazio informatikoa alda dezaketen edo hackeatzeko teknikak egiten dituzten ekintzen edo kanpoko erasoen ondorioz erabiltzaile bisitariari sor dakizkiokeen kalte-galerengatiko erantzukizunari. Horrela, sartzearen ondoren, erabiltzailearentzat kaltegarriak diren kodeak, script-ak eta programak txertatuko dira bere gailuan edo sisteman, erabiltzailearen gailu edo sistema informatikoetan birusak deskargatzeko estekak jarriko dira, edo, besterik gabe, web-orriaren eta erabiltzailearen artean trukatutako informazioa trukatuko duen hackeoa egingo da, edo hirugarren pertsonen baimenik gabeko datuak edo sarbideak galduko dira. Erasoren bat edo segurtasun-arrakalen bat izanez gero, indarrean dagoen legediaren arabera jokatzeko konpromisoa hartzen dugu, gure Pribatutasun eta Informazioaren Segurtasun Politikaren arabera.

Gure web orrira eta haren zerbitzuetara sartzen bazara, eta hauek doan erabiltzen badituzu: ez webgunearen titularrak, ez haren DPOk (halakorik balego), ez pribatutasunaz arduratzen diren barneko langileek edo kanpoko profesionalek ez dutela beren gain hartzen webgunearen doako erabilerak eragin ditzakeen kalte irrogabeen gaineko erantzukizunik. Eta hori egindako kalte maila alde batera utzita (erreala, sortzen ari dena, negozioa etetea, irabaziak galtzea, lortu gabeko irabazia, diruzkoa, morala edo izen onekoa, zuzena edo zeharkakoa, etab.).

Ordainketa-zerbitzuak eskuratu eta erabiltzen badituzu, erantzukizuna kontratatuko baldintza orokorretara mugatuko da soilik. Alderdien arteko berariazko akordiorik ezean, bestelako kalte-ordainik ez jasotzea, hala nola sortzen ari diren kalteak, negozioa etetea, irabaziak galtzea, lortu gabeko irabazia, diruzko irabazia edo morala edo izen onekoa, zuzeneko edo zeharkako kaltea, etab.)

Jabetza intelektuala eta industriala

Webgune hau eta berau osatzen duten orrialdeak sortzaileen edo, hala badagokio, lagapen-hartzaileen edota lizentziadunen jabetza intelektuala eta/edo industriala dira.

Jabetza intelektualaren titularrek, lizentziadunek edo lagapen-hartzaileek ustiapen-eskubide batzuk dituzte testu, irudi, ikono, bideo, soinu-artxibo, diseinu, plano, mapa, grafiko, datu-base, algoritmo, lelo, kode informatiko eta abarren gainean. Eskubide horiez gain, jabetza industriala ustiatzeko beste eskubide batzuk ere izan ditzakete, hala nola marka babestuak, izen komertzialak, jatorri-deiturak, diseinu industriala, patenteak eta abar.

Debekatuta dago jabetza intelektualaren eta industrialaren edozein erreprodukzio, ustiapen, kopia, aldaketa, komunikazio, aldaketa, deskonpilazio edo banaketa egitea, ustiapen ekonomikorako, baimendutako titularren edo lizentziadunen berariazko eta idatzizko baimenik gabe. Ustiapen-eskubideen edukitzaileek beren eskubidea aldarrikatzen dute, ohartaraziz beren eskubideen urratzea salatu ahal izango dela eta, hala badagokio, legez jazarri ahal izango dela, eta horrek espetxe-zigorrak, zehapenak eta kalte-ordainak ekar ditzakeela.

Erabiltzaile Kontsumitzailea bazara, inolako interes ekonomikorik gabe, web-orrian txertatutako edukiak eta/edo elementuak erabili, bistaratu, inprimatu, deskargatu eta gorde ditzakete, zure erabilera pertsonalerako, pribaturako eta irabazi-asmorik gaberako soilik. Hala ere, kopia pribaturako eskubidea erabiltzen baduzu, gogoratu jabetza intelektualeko edo industrialeko eskubideak ez urratzeko copyright-a, titulartasuna, iturria edo jatorria eta egiletza esleitu behar dituzula.

Zure ustez testu, irudi, ikono, bideo, soinu-artxibo, diseinu, plano, mapa, grafiko, datu-basea, algoritmo, lema, kode informatiko eta abarren batek zurea den egile- edo industria-jabetzako eskubide bat urratzen badu, edo ordezkatzen duzun pertsona batena bada, erreklamazioa egin ahal izango diozu web-orriaren titularrari, eta Webmasterra eta egile-eskubideen agentea existitzen badira (ikus ezazu lege-oharrean). Erreklamazioan, honako hauek adierazi behar dizkiguzu: a) zure identifikaziorako datu guztiak (zure nortasuna -izena, abizenak, helbidea, hiria, herrialdea-, identifikazio-datu unibokoekin batera -Tarjeta edo Gutuna edo Zedula edo Identifikazio-agiria edo herritartasuna, edo pasaportea-, eta agente edo ordezkaria bazara, pertsona fisiko edo juridikoaren baimenaren edo ahalmenaren kopia); b) ustez urratutako egile-eskubideak dituen obraren identifikazioa, c) material arau-hauslearen identifikazioa eta hura aurkitzeko beharrezkoa den informazioa; d) harremanetarako informazioa; helbidea, telefono-zenbakia eta/edo helbide elektronikoa; e) zure titulartasunaren zinpeko aitorpena, eta, halakorik balego, titularra zarela egiaztatzen duten agiriak, eta f) zinpeko aitorpena, non fede onez adierazten baita materialak ez duela baimenik edo lizentziarik erabiltzeko. Kontuan izan herrialde batzuetan zinpeko deklarazio faltsuak penalki pertsegitu daitezkeela.

Jabetza intelektuala edo industriala urratzeagatik erreklamazioa jasoz gero, zuzenean ken dezakegu erakusketa publikotik, baina horrek ez du esan nahi jasotako erreklamazioa onartzen denik. Erretiratze horrek esan nahi du bizkorragoa, merkeagoa eta errazagoa dela funtsezkoa ez den materiala webgunetik kentzea, material horren gainean dugun eskubidearen defentsa artikulatzea baino. Materiala kentzeak hirugarren baten egile-eskubide bat urratzen badu, hirugarren horrek eskubide horren aurka egin ahal izango du, honako hauek jakinaraziz: bere identifikazio-datuak eta harremanetarako datuak, erretiratutako materialaren identifikazioa, fede oneko adierazpen bat, gure aldetik errore bat egon zela adieraziz, erretiratzearekin batera, eta gatazka dagokigun auzitegi edo arbitrajearen ebazpenaren mende dagoela adierazteko adierazpen bat.

Copyright © 2023 Lex Program Online S.L. Babestutako eskubide guztiak