E-COMMERCE

Aurretiazko informazioaren taula

Produktuaren tipologia: Zerbitzu telematikoak. Harpidetza-zerbitzuak.

Atzera egitea: Ez dago baimenduta

Bermea: Ez dago baimenduta

Itzultzeko epea: Ez dago baimenduta

Ordaindutako dirua itzultzea: Ez dago baimenduta

Webgunearen arduradunaren identifikazioa

Webgunearen titularra: Lex Program Online S.L.
Identifikazio fiskala: B75213181
Harremanetarako datuak
Helbidea: Portuetxe kalea, 23B, CEMEI Of eraikina. 312. 200018 Donostia – San Sebastián
(Espainia)

E-maila: info@lexprogram.com

Xedea

Lex Program Online S.L.ren kontratazio-baldintza orokorrek eta, hala badagokio, ezar daitezkeen baldintza bereziek erabiltzailearen kontratazio elektronikoko prozesu orori aplika dakizkiokeen baldintzak arautzen dituzte, Lex Program Online S.L.k bere webgunearen bidez (https://lexprogram.com) eskaintzen dituen zerbitzu eta produktuei dagokienez.

Kontratazio-baldintza orokorrak indarrean dauden bitartean, baldintza horiek webgunean ikusgai egongo dira, betiere erabiltzaileentzat guztiz eskuragarriak badira. Lex Program Online SLk eskubidea izango du baldintza horiek osorik edo zati batean aldatzeko, aldez aurretik jakinarazi gabe. Lege-testuak edozein unetan aldatu eta eguneratu ahal izango dira beste dokumentu batzuetan, hala nola, webgunean azaldutako baldintza partikularretan eta lege-testuetan. Baldintza berriak aplikagarriak izango dira webgunean azaltzen diren unetik eta erabiltzaileentzat berriro eskuragarri dauden unetik. Erabiltzailearen erantzukizuna da indarrean dauden eta, beraz, unean-unean aplikatzekoak diren baldintza orokorrak kontsultatzea. Beraz, baldintza orokorrak aldatu ondoren web orrira sartzeak erabiltzaileak baldintza berriak onartzea dakar.

Beharrezkoa eta nahitaezkoa da erabiltzaileak kontratazioaren unean indarrean dauden baldintza orokorrak onartzea; ezinezkoa da produktuak edo zerbitzuak kontratatzea erabiltzaileak lege-testuak (baldintza orokorrak zein partikularrak, halakorik balego) onartu ezean.

Baldintza orokor hauek irakurtzeaz gain, gure webgunean sartu eta nabigatu aurretik, erabiltzaileak Lege Oharra eta erabiltzeko baldintza orokorrak, Pribatutasun Politika eta Cookie Politika irakurri behar ditu. Hori guztia erabiltzailearentzat eskuragarri dago web orrian.

Erabiltzailea edozein baldintza orokorrekin ados ez badago, ez du webgunea erabili behar. Erabiltzaileak web orria erabiltzen duenean eta/edo produktu edo zerbitzu bat erosteko eskatzen duenean, Baldintza Orokor hauek onartzen ditu.

Gure webguneko edozein produktu edota zerbitzu erosi aurretik eta ordaindu aurretik, erabiltzaile orok bere burua identifikatu behar du.

Behin identifikatuta eta, hala badagokio, autentifikatuta, erabiltzaileak edozein produktu edota zerbitzu kontratatu edo erosi ahal izango du. Horrela egindako erosketa guztiak baliozkoak eta lotesleak dira, eta erabiltzailea izango da bere loginaren eta/edo erabiltzaile-izenaren eta pasahitzaren erabileraren erantzule.

Berariaz debekatuta dago adingabeek edo gaitasunari buruzko legezko betekizunak edo baldintza orokor hauetan ezarritakoak betetzen ez dituzten erabiltzaileek web orriaren bidez produktuak edo zerbitzuak erostea edo kontratatzea. Erregistro-informazioa faltsutzen duen adingabe batek produktu edo/eta zerbitzu bat erosten edo kontratatzen badu, merkataritza-fede onaren printzipioa aplikatuz, Lex Program Online SLk ulertzen du gurasoen, tutoreen eta/edo legezko ordezkarien ikuskaritzapean egiten duela. Nolanahi ere, aitaren, tutorearen edo legezko ordezkariaren gainbegiratzerik ez badago, kontratua baliogabetzat jo ahal izango da, behin betearazi ondoren, adostasun-akatsagatik, eta adingabearen erantzuleak behartuta egongo dira webgunearen titularrari eragindako kalte-galerak ordaintzera.

Esku-hartzaileak

https://lexprogram.com webgunearen bidezko kontratazio elektronikoaren prozesuan parte hartzen dutenak erabiltzaileak ordezkatzen duen erabiltzailea edo pertsona/enpresa eta Lex Program Online S.L. dira.

Erabiltzailetzat jotzen da web orriaren bidez kontratuak egiteko legezko gaitasuna duen pertsona fisiko oro, baldin eta identifikazio-agiri unibokoa badu, hala nola pasaporteak, nortasun-agiri nazionalak, bizileku-agiriak edo herritartasun-agiriak, bai eta behar bezala egiaztatutako pertsona juridiko oro ere, https://lexprogram.com web-orrian sartu, nabigatu eta/edo erabiltzen badu eta kontratazio-baldintza orokor hauek onartzen baditu, eta, halakorik balego, baldintza partikular aplikagarriak onartzen baditu. Erabiltzaileak bere gain hartzen du webgunea behar bezala erabiltzeko erantzukizuna; horrek esan nahi du webgunea legez baliozkoak diren erosketak/erosketak/kontratazioak egiteko baino ez dela erabiliko, ez duela inolako erosketa faltsurik edo iruzurrezko erosketarik egingo eta egiazkoak diren datuak emango dituela (hala nola izena, posta elektronikoa, helbidea, nortasun-agiria, banku-txartelak, etab.).

Erabiltzaileari ohartarazten zaio hirugarren pertsona fisiko edo pertsona juridiko baten izenean egiten diren erosketak/erosketak/kontratazioak, aldez aurretik horretarako baimenik izan gabe, identitatea usurpatzeko delitua eta/edo iruzur-delitua izan daitezkeela, eta agintari publikoei sala diezaiekegula delitu hori.

Webgunean sartzea eta erregistratzea

Gure https://lexprogram.com webgunera sartzea librea eta doakoa da, horretarako erabiltzaileen erregistroa beharrezkoa eta nahitaezkoa izan gabe.

Erabiltzailea identifikatzea eta erregistratzea zerbitzu batzuetarako baino ez da beharrezkoa, hala nola gure webgunean eskaintzen diren produktuen eta/edo zerbitzuen kontratazio elektronikorako prozesurako.

Erregistratzeko eta, hala badagokio, kontratatzeko baldintzak hauek dira:

Adinez nagusia izatea, lege-gaitasun osoa izatea eta gure webgunean dagoen formularioan eskatzen diren nahitaezko datu guztiak ematea.

Pertsona fisikoak zein juridikoak erregistra daitezke, baita nortasun juridikorik gabeko erakundeak, erakundeak eta erkidegoak ere. Horiek guztiek identifikazio fiskaleko zenbaki edo kode baliodun bat izan behar dute.

Erregistratutako erabiltzaile orok sartzeko pasahitz bat izango du. Pasahitz horrek indarraldi mugatua izango du, eta gutxieneko luzera- eta segurtasun-baldintza batzuk bete beharko ditu. Erabiltzaileak edozein unetan aldatu edo berreskuratu ahal izango du pasahitz hori, horretarako web orrian ezarritako prozedurari jarraituz.

Erabiltzaile-izena eta/edo pasahitza behar ez bezala erabiltzea ahalbidetzen duen edozein gertaera gertatzen bada (lapurreta, galera, baimenik gabeko sarbidea, etab.), erabiltzaileak berehala jakinarazi behar dio Lex Program Online S.L.ri, kontua berehala ezeztatu edo eteteko. Lex Program Online S.L. sozietateari deskribatutakoa bezalako ezein egitateren berri ematen ez zaion bitartean, ez du inolako erantzukizunik izango baimendu gabeko hirugarrenek identifikatzaileak edo pasahitzak behar ez bezala erabiltzeak.

Erabiltzailea web orrian erabiltzaile gisa baja emateko eta, horrela, Lex Program Online S.L.rekiko kontratu-harremana amaitutzat emateko, bere kontua ezeztatu beharko du, Lex Program Online S.L.rekiko kontratu-harremana amaitu aurreko eskaerak formalizatzetik eratorritako betebeharrak betetzeari kalterik egin gabe. Bai Lex Program Online S.L.k, bai erabiltzaileak, alde bakarretik, edozein unetan eta amaitzeko duten borondatearen bidez, lotzen dituen kontratu-harremana amaitzea erabaki dezakete. Urteko kontratuen edo gutxieneko epe bateko kontratuen harpidetzak salbuesten dira; kasu horretan, aldez aurretik hitzartutako kontratu-epea amaitu ondoren ezereztuko da harremana.

Behin baja emanda, erabiltzaileak beste erregistro bat eska dezake, baina Lex Program Online S.L.k ahalmena du erregistro berri hori ez onartzeko, webgunearen erabilera-arauetan azaldu eta zehaztutako kasuetan eta/edo alderdien arteko gatazka bat sortu eta konpontzeke dagoenean, edo erabiltzailearen erruaren edo zabarkeriaren aitorpenarekin amaitu denean eta/edo zerbitzu-emaileari, haren laguntzaileei eta bazkideei, negozio-bazkideei, erabiltzaileei, bezeroei edo bezero potentzialei kalte egin zaienean.

Era berean, Lex Program Online SLk beretzat gordetzen du datu pertsonalak eta pasahitza ezabatzeko eskubidea, baldin eta kontratu batzuk indarrean badituzte edo bete badituzte, eta, horien ondorioz, lege- eta zerga-betebeharrak, ordaindu gabeko saldoak eta abar sortzen badira.

Kontratazio elektronikoa. Produktu eta/edo zerbitzuei buruzko informazioa

Lex Program Online S.L.k bere webgunean argitaratzen du erakusgai dauden produktu eta zerbitzuei buruzko informazio guztia: marka, izena, modeloa, irudiak, deskribapena, prezioa, hala badagokio, deskontuak, zehaztapen teknikoak, finantzaketa, erabilgarritasuna (produktuarena, bidalketarena eta saltokian jasotzekoa), beste erabiltzaile batzuen iritziak eta balorazioak, eta horiekin lotutako beste produktu batzuk.

Produktu edo zerbitzu batekiko prestasunik ez badago, Lex Program Online S.L.k erabiltzaileari jakinaraziko dio eta produktu horrengatik ordaindutako diru-kopurua itzuliko dio.

Edozein unetan produktuak edo zerbitzuak gehitu edo ken ditzakegu web orrian. Nolanahi ere, unean-unean indarrean dauden Baldintza Orokorretan xedatutakoaren arabera arautuko dira.

Kontratazio elektronikoa. Erosteko/eskuratzeko prozesua

Erabiltzaileak web-orrian eros dezake. Erabiltzaileak aitortzen du produktua edo zerbitzua erosi edo erosteko unean ezagutzen dituela produktu edo zerbitzu horri buruzko salmenta-baldintza berezi batzuk; baldintza horiek webgunean agertzen dira, eta aitortzen du erosketa-eskaera egiteak produktu/zerbitzu bakoitzari aplika dakizkiokeen baldintza partikularren erabateko onarpena gauzatzen duela.

Online erosteko/erosteko prozedura honako hau da:

Erabiltzaileak erregistratu gabe edo erregistratu eta identifikatu ondoren eros dezake. Nolanahi ere, kontrataziorako funtsezko datuak adieraziko dira, bai eta faktura edo ordainagiria egiteko betebeharra betetzeko nahitaezkoak direnak ere, bai eta zerga- eta administrazio-betebeharrak betetzeko ere. Kontratazioaren nahitaezko datu horiek behar bezala beteko dira egiazkoak, benetakoak eta zehatzak diren datuekin.

Erabiltzaileak produktuak edo zerbitzuak hauta ditzake eta erosketaren azken orrira gehitu (orgatxoa) eta hautatutako produktuak eta/edo zerbitzuak, kantitatea eta prezioa agertzen diren erosketa balidatu.

Erabiltzaileak erosketa-prozesuaren urrats bakoitzean eskatzen den informazioa beteko du. Erabiltzaileak edozein unetan alda dezake sartu duen erosketaren edozein datu.

Erabiltzaileak berariaz onartuko ditu kontratazio-baldintza orokorrak, dagokion onarpen-laukian klik eginez. Erabiltzaileak ez badu laukian klik egiten eta ez baditu baldintza orokorrak onartzen, ez zaio erosketa-prozesuarekin jarraitzeko baimenik emango.

Erabiltzaileak nahi duen ordainketa-metodoa hautatuko du. Webguneak aukera hauek ematen ditu:

Ordainketaren ondoren, erabiltzaileak mezu elektroniko bat jasoko du bere erosketaren edukia zehazten duen faktura/ordainagiriarekin, eta erosketa-prozesua egokia izan dela jakinaraziko zaio, eta erosketa/erosketa baieztatuko zaio gehienez 24 orduko epean.

Baldintza orokorrak onartzeak fakturak modu elektronikoan jasotzea onartzen du, baina, gainera, erabiltzaileak gure web orrian sartu eta deskarga dezake bere faktura.

Erabiltzaileak faktura formatu fisikoan lortu nahi badu eta ez formatu elektronikoan, info@lexprogram.com helbidera mezu elektroniko bat bidalita eska dezake. Horretarako, identifikatu eta dagokion eskaera adierazi behar da, eta faktura paperean eskatu.

Erabilgarritasuna

https://lexprogram.com webguneak jasotako erosketa-eskaerak produktu eta zerbitzuen eskuragarritasunaren eta/edo horiek hornitzea edo zerbitzuak ematea ezinezko egiten duen ezinbesteko kausarik ez egotearen mende daude.

Ezinezkoa bada, Lex Program Online SLk konpromisoa hartzen du erabiltzailearekin harremanetan jartzeko eta zenbateko gisa gordailutu duen edozein diru-kopuru itzultzeko.

Kotizatu, eskaintza, enkante, eskaintza edo prezio aldakorra zehazteko beste moduren bati lotutako produktuen kasuan, kontratu-eragiketaren prezioa finkatutako azken prezioa izango da, eta nahitaez, kontratuak “timestamp” bat izango du, kontratua amaitzeko une zehatza eta une horretan behin betiko prezioa finkatzeko unea zehaztuko dituena.

Ordaintzeko baldintzak eta moduak

Gure webguneak eskaintzen dituen produktu eta zerbitzu guztiek produktuaren azken prezioa dute lotuta.

Eskaera egiteko unean, oinarrizko prezioa banakatuko da, erosketen gaineko zeharkako lurralde-zergarik gabe, eta azken prezioa dagokion lurralde-zergarekin, aplikatzekoa balitz. Azken prezio horrek aplikatzekoak diren deskontuak barne hartuko ditu beti.

Prezioak beti erakutsiko dira kanbio-moneta komun eta bihurgarri batean, erabiltzaileak bere bizilekuko herrialdeko monetan egin ahal izan dezan ordainketa, edo, hala badagokio, bere herrialdeko moneta bihur daitekeen monetan. Diruaren bihurgarritasun-gastuak erabiltzailearen kontura izango dira beti.

Txanponen truke-tasaren informazio-zerbitzu publiko baterako esteka bat ere ematen dugu, eta erabiltzaileari ohartarazten diogu bihurketak aldatu egiten direla ordainbideen hornitzailearen tarifen arabera. Erabiltzaileak ordainbideen hornitzaileari kontsultatu behar dio eragiketa egin aurretik. Ez dugu erantzukizunik hartzen erakutsitako informazio-konbertsioaren taulan prezioak, kotizazioak eta tarifak bat ez etortzeagatik.

Moneta-bihurgailua

Produktu eta zerbitzuen prezioak aldez aurretik jakinarazi gabe aldatu eta aldatu ahal izango dira; aldaketa horiek ez diete inoiz eragingo eskaeraren baieztapena jaso duten erabiltzaileek egindako erosketei edo eskaerei.

Gure webguneak baimentzen dituen ordainbideak banku-erakunde jaulkitzaileek edo kontratatutako ordainbide-/kobrantza-hornitzaileek egiaztatu behar dituzte. Banku-erakundeak, txartelen ikuskatzaileek edo ordainbide- edo kobrantza-bitartekoen hornitzaileek ez badute ordainketa baimentzen, ezin da erosketa-prozedurarekin jarraitu, eta, ondorioz, ezin da kontratua formalizatu erabiltzailearekin; eskaera automatikoki ezeztatuko da. Kontuan izan klausula hau kontsumitzailearen eta gure erakundearen alde ezartzen dela, ordaintzeko/kobratzeko bitartekoen hornitzaileari kreditu-txartelen bidezko iruzurrari eta kapitalen zuriketari aurrea hartzeko aukera ematen baitio.

Sustapen- eta opari-kodeak: Lex Program Online S.L.k edo gure negozio-bazkideek sustapen- eta opari-kodeak eskain ditzakete. Kode horiek gure web orrian eskaintzen diren deskontu, produktu edo promozio- edo opari-zerbitzuekin trukatu ahal izango dira, eta horiek igortzeko unean kodeekin batera sartutako baldintzen mende egongo dira. Sustapen- eta opari-kodeek erabilera-baldintzak eta iraungitze-baldintzak izan ditzakete, hala nola datak, beste produktu eta zerbitzu batzuk erostea, ondasun edo produktu espezifikoetarako izatea, produktuen eta zerbitzuen balioaren gaineko ehuneko- edo diru-mugak, etab., eta, baldintzak betetzen ez badira, balio intrintsekoa gal dezakete. Inolaz ere ez dira itzultzen sustapen- edo opari-kodeak, edo ezin dute salmenta-prezio negatiboa izan.

Zerbitzuak gauzatzen hastea

Zerbitzuak kontratatu badira, erabiltzaileak lehen ordainketa egiten duen unetik hasiko da zerbitzuak exekutatzeko eta kontratuan ezarritakoa betetzeko betebeharra.

Aplikazio eta zerbitzu telematikoak zuzenean ematen dizkizugu aplikazioak, fitxategiak, fitxategiak, dokumentuak, komunikazioak eta abar entregatuz. Horregatik, horrelako zerbitzuak zuzenean ematen dira web bidez, posta elektronikoz edo fitxategiak deskargatuz.

Erabiltzaileak atzera egiteko eta/edo eskaera ezeztatzeko eskubidea

Sporte material batean ematen ez den eduki digitaleko zerbitzua denez, erabiltzaileari lehen ordainketa egin ondoren, ezinezkoa izango da kontratuan atzera egitea, aldez aurretik berariazko baimena emanda hasi baitzen kontratua gauzatzen.

Gure webgunean, atzera egiteko inprimaki bat duzu eskura, eta gure webguneko erabiltzaile-atalaren barruan deskarga dezakezu eremu pertsonalean. Behin formularioa beteta, info@lexprogram.com helbidera bidal dezakezu, eta harpidetza bertan behera utziko dizugu.

Bermeak

Gure aurretiazko informazioaren taulan argi eta garbi zehazten dira herrialde eta erabiltzaile bakoitzeko bermeak.

Horrela, eskainitako ezaugarriei dagokienez desadostasunak dituzten kontratuek, edo horiek normaltasunez erabiltzea eragozten duten akatsak dituztenek, edo erosterakoan deskribatutako kalitatea edo prestazioak eskaintzen ez dituztenek, erositako produktua edo zerbitzua onbideratzeko eskubidea dute, erosketa-datatik aurrera zenbatzen hasita.

Erabiltzaileak legez ezarritako epea izango du, akatsa egiaztatzen denetik aurrera, Lex Program Online S.L.rekin harremanetan jartzeko, web-orrian emandako eta iragarritako bitartekoen bidez, akatsaren izaeraren eta akatsa egiaztatu den unearen eta baldintzen berri emanez.

Produktua edo zerbitzua akastuna bada, produktua edo zerbitzua ordeztuko da ahal den guztietan. Ezinezkoa bada, erosketaren zenbateko osoa itzuliko zaio erabiltzaileari, eta hura ordezteak edo itzultzeak ez dio inolako gasturik eragingo.

Kontratu-erantzukizunen salbuespena

Lex Program Online S.L.k ez du erantzukizunik izango kontratu-betebeharrak zehatz-mehatz bete dituenean eta erabiltzaileak kontratua betetzeagatik eta gauzatzeagatik zuzenean ez datorren galera duenean (adibide gisa, lortu gabeko irabazia, diru-sarreren edo irabazien galera, kontratuen galera, kostuen igoera, aurreikusitako aurrezkien murrizketa, datuen galera, merkataritza-funtsaren galera edo beharrezkoak ez diren beste gastu batzuk).

Galera kontratua betetzearen ondoriozkoa bada, Lex Program Online SLk ordainduko duen kalte-ordaina eta kontratu-erantzukizuna bi zatitan banatuko dira: salerosketa-eragiketaren edo ondasuna edo zerbitzua eskuratzearen prezioaren bikoitza, eragiketa kargatzen duten zergak alde batera utzita.

Lex Program Online S.L.k ez du inolako erantzukizunik izango, eta, ondorioz, ez dio erabiltzaileari kalte-ordainik eman behar honako hauengatik:

  1. Zeharkako beste galera batzuk, kontratua formalizatu zenean bi alderdiek aurreikusi ezin zituztenak.
  2. Pantailaren ebazpenik ezagatik, erabiltzen den nabigatzailearen arazoengatik edo horrelako arazoengatik egon daitezkeen gutxieneko aldeak edo zehaztasun ezak.
  3. Garraioak gaizki funtzionatzearen ondoriozko kalteak, bereziki arrazoi hauengatik: grebak, errepideetako auto-ilarak, eguraldi txarra, pandemiak, eta, oro har, sektoreko beste edozein, produktua atzeratu, galdu edo ebastea dakartenak.
  4. Akats teknikoak, ustekabeko edo bestelako arrazoiengatik Internet bidezko zerbitzuaren funtzionamendu normala eragozten dutenak. Mantentze-lanengatik edo beste arrazoi batzuengatik Web Gunea erabilgarri ez egotea, zerbitzua izatea eragozten duena.
  5. Egotzi ezin diren arrazoiak, ustekabeko kasuak edo ezinbesteko kasuak produktuak erosteko, ordaintzeko eta bidaltzeko/entregatzeko prozesuan.
  6. Erabiltzaileak erabili dituen produktuen erabilera okerra eta/edo higadura.
    Erabiltzaileak egindako itzulketa okerrak. Erabiltzailearen erantzukizuna da produktu zuzena itzultzea.
  7. Hartutako betebeharren bat ez betetzea edo betetzen atzeratzea, gure arrazoizko kontroletik kanpo dauden gertaerengatik gertatzen denean, hau da, ezinbesteko arrazoiengatik gertatzen direnean, eta betebeharrak etenda geratzen direnean ezinbesteko kausak jarraitzen duen aldian. Ondorioz, Lex Program Online SLk epe hori luzatu ahal izango du, ezinbesteko kausak irauten duen bitartean betetzeko.

Idatzizko komunikazioak eta jakinarazpenak

Erabiltzaileak, web orri hau erabiliz, onartzen du Lex Program Online S.L.rekin egiten diren komunikazio gehienak elektronikoak izatea, dela mezu elektronikoen bidez, dela webgunearen bidez argitaratutako abisuen bidez. Halaber, onartzen du komunikazio hori erabiltzea, eta onartzen du kontratu, jakinarazpen eta elektronikoki emandako eta bidalitako gainerako informazio orok idatziz egiteko legezko baldintzak betetzen dituela.

Era berean, erabiltzaileak Lex Program Online S.L.ri jakinarazi eta jakinarazpenak bidal diezazkioke baldintza orokor hauetan emandako harremanetarako datuen bidez edota webguneak horretarako ematen dituen harremanetarako guneen bidez. Lex Program Online S.L.k edozein bide erabil dezake erabiltzailearekin harremanetan jartzeko eta interesekoak diren eta egindako eskaerekin zerikusia duten gaien berri emateko.

Akordio osoa

Baldintza orokor hauek eta aipatzen den edozein dokumentuk erabiltzailearen eta Lex Program Online S.L.ren arteko akordio oso bat osatzen dute, eta kontratu bakar bat formalizatzen dute, alderdien artean egon litekeen beste edozein itun, akordio edota promesa ordeztuz. Bi alderdiek onartzen dute kontratu bat egitea onartu dutela, beste alderdiak egindako ezein promesatan fidatu gabe.

Datu pertsonalen tratamendua

Kontratazio-prozesu osoan zehar emandako informazioa Lex Program Online S.L.k biltegiratzen eta tratatzen du, datuen tratamenduaren arduradun eta webgunearen kudeatzaile gisa.

Lortutako datuak partekatu/laga ahal izango zaizkie kontratua gauzatzeko prozesuan esku hartzen duten negozio-bazkide desberdinei, hala nola hosting-ari, hura sortzeaz eta mantentzeaz arduratzen den web-orriaren garatzaileari, salmenta-puntuari edo entrega-puntuari, garraiolariari, biltegiari edo kontsignari, finantza-hornitzaileari edo ordainbideei, taldeko sozietateei, fabrikatzaileari, fabrikatzailearen zerbitzu teknikoei, bai eta salerosketa-prozesuan parte hartzen duen hirugarren orori ere, erabiltzailearekin kontratua betetzearen ondorioetarako. Erabiltzaileak berariaz eta aldez aurretik baimendu behar du bere datu pertsonalak biltegiratzea, tratatzea eta lagatzea, kontratua gauzatzeko helburu hutsarekin.

Erabiltzaileari jakinarazten zaio Lex Program Online S.L.-k emandako datu pertsonalak tratatzen dituela eta Lex Program Online S.L.-ren titulartasuneko fitxategi batean sartzen dituela, eta erosleak bermatzen du emandako datuak egiazkoak direla, eta berariaz arduratzen da informazio hori faltsutzeak izan ditzakeen ondorioez.

Erabiltzaileak baimena ematen badu, bai eta legeriak merkataritza-komunikazioak egiteko bidezko merkataritza-interesa onartzen duen herrialdeetan ere, Lex Program Online S.L.k erabiltzailearen harremanetarako datuak erabil ditzake produktu eta zerbitzuei buruzko informazio interesgarria, berriak eta eskaintzak jakinarazteko, bai eta lehentasunezko akordioak edo antzeko informazioa dituzten beste enpresa batzuen produktuak eta zerbitzuak kontratatzean bezero gisa dituen abantailei buruzko informazioa emateko ere. Nolanahi ere, datuak merkataritza-interes legitimoaren pean tratatzeak erabiltzailearen bizilekuko herrialdeko pribatutasunari eta lurralde-kontsumoari buruzko legeak beteko ditu.

Komunikazio komertzialen bidalketa-zerbitzuan baja emateko, https://lexprogram.com helbidera jo dezakezu, edo Lex Program Online SLren pribatutasun-politikan eta lege-abisuan xedatutakoaren arabera eskatu.

Bere datu pertsonalak eguneratuta mantentzeko, erabiltzaileak datuotan gertatzen den edozein aldaketaren berri eman beharko du, bestela Lex Program Online S.L.k ezin izango baitu erantzun bere zehaztasunaz eta egiazkotasunaz. Pertsona fisikoa den erosleari jakinarazten zaio, doan eta egoki deritzonean, honako eskubide hauek egikaritu ahal izango dituela: datuak eskuratzeko, zuzentzeko, baimena kentzeko eta ezabatzeko eskubideak, tratamendua mugatzea, aurka egitea edo eramangarritasuna, publizitatea baztertzea, eta datuak saltzeko eta lagatzeko debekua. Lex Program Online SLk harremanetarako helbideak eta eskaerari erantzuteko ardura duten pertsonak edo sailak artikulatzen ditu bere Lege Oharrean. Pribatutasun-politikan prozedurak artikulatzen dira. Prozedura horietan, idatziz jakinarazteko aukera jasotzen da beti, nortasuna egiaztatzeko agiriaren kopiarekin batera, posta-helbide honetara: Portuetxe kalea, 23B, CEMEI Of eraikina. 312. 200018 Donostia edo posta elektronikoaren bidez.

Era berean, Datuak Babesteko Ordezkariarekin harremanetan jarri ahal izango da, halakorik badago, edo Lex Program Online SLren PRIBATUTASUN ARDURADUNAREKIN, adierazitako edozein bide erabiliz, baldin eta datuen babesarekin lotutako eskubideren bat urratu zaiola ulertzen badu.

Erreklamazioak

Erabiltzaileak kexak eta erreklamazioak aurkez ditzake Lex Program Online S.L.ren aurka, baldintza orokor hauen lehenengo klausulan azaldutako harremanetarako datuak erabiliz.

Gainera, erabiltzaileak erreklamazioak egiteko aukera du, kontsumitzaile eta erabiltzaileen eskura jartzen diren erreklamazio-orri ofizialen bidez. Orri horiek edozein unetan eska ditzakete, baldintza orokor hauen lehenengo klausulan emandako harremanetarako datuak erabiliz.

Deuseztasuna

Baldintza orokor hauetako klausularen bat edo beste edozein baldintza deusez eta ondoriorik gabe deklaratzen bada ebazpen judizial edo administratibo irmo baten bidez, gainerako klausulek eta baldintzek indarrean jarraituko dute, klausula edo baldintza horren deuseztasunak ukitu gabe.

Orokortasunak

Baldintza hauek behar besteko aurrerapenaz azaldu dira, indarrean dagoen legeriaren arabera.

Lex Program Online S.L.k beretzat gordetzen du webgunearen eta/edo bertan sartzen diren edukien funtzionalitateen aurkezpena eta konfigurazioa aldatzeko ahalmena, edozein unetan eta aldez aurretik abisatu gabe.

Erabiltzaileak berariaz aitortzen eta onartzen du Lex Program Online S.L.k edozein unetan eten, desaktibatu eta/edo bertan behera utzi ahal izatea web-orriaren sarbidea eta/edo erabilera, inolako erantzukizunik gabe.

Legeria aplikagarria eta jurisdikzio eskuduna

Alderdiek berariaz adosten dute kontratu hau Lex Program Online SLren egoitza sozialeko hizkuntza ofizialean arautuko dela eta baldintza guztietan interpretatuko dela, Lex Program Online SLren herrialdeko legediaren arabera.

Kontratuen bertsio itzuliak eta lege-politikak erabiltzaileak testuak bere jatorrizko hizkuntzan uler ditzan ematen dira. Itzulpenak aditu profesionalek egin dituzte, eta egokitzat jotzen ditugu, baina itzulpen-akatsa egin daiteke, nahiz eta ikuskatzeko eta kontrolatzeko ahaleginak egin ditugun.

Horregatik, itzulitako testuek ez dute betebeharrik hedatzen, eta ez dute ordezten web-editorearen jatorrizko bertsioa, eta ez du balio juridikorik hedatzen. Interpretazio-zalantzarik edo gatazkarik izanez gero, web-editorearen herrialdearen jatorrizko bertsioa gailenduko da beste hizkuntza batzuetako bertsioen gainetik.

Kontratu hau interpretatzean, betetzean eta betearaztean sor daitekeen edozein arazo edo desadostasunerako, alderdiek beren-beregi men egingo diote eroslearen egoitzari edo kontratu-betebeharra betetzen den lekuari dagozkion epaitegi eta auzitegien jurisdikzioari eta eskumenari.

Aldeak erabiltzaile kontsumitzailea eta Lex Program Online S.L. badira, foro judiziala aukeratzeko eskubidea erabiltzaile kontsumitzaileari dagokio. Alderdiak irabazizko interes ekonomikoa duen pertsona fisiko edo juridikoa bada, foro judiziala Lex Program Online SLk izendatuko du.

Copyright © 2023 Lex Program Online S.L. Babestutako eskubide guztiak