TERMINOAK ETA ERABILERA-BALDINTZAK:

Erabilera baldintzak

https://lexprogram.com webgunea norentzat da: Publiko guztientzat.

Berariaz debekatuta dago adierazitako adina (k) duten adingabeek webgunera eta zerbitzuetara sartzea eta horiek erabiltzea. Web-orrira sartzean eta zerbitzuak erabiltzean, adierazitako adina baino zaharragoa zarela adierazten eta bermatzen duzu.

Ohar honen bidez, gure webgunerako sarbidea eta kontsulta arautzen duten terminoen eta erabilera-baldintzen berri ematen diogu bisitariari. Webgunearen titularrak edozein unetan eta aldez aurretik jakinarazi gabe aldatzeko eskubidea izango du. Erabiltzaileari unean-unean indarrean dauden erabilera-terminoak eta baldintzak aplikatuko zaizkio, eta bisita “timestamp” edo bisitaren uneko erregistro zehatz batekin erregistratuko da, IPa barne, eta Erabiltzailearen IDarekin eta anonimizatuta gordeko da.

Bisitariek edo erabiltzaileek zerbitzu horiek eskuratu eta erabiltzeak berekin dakar erabilera-baldintza hauek eta sartzeko baldintza orokorrak inplizituki eta erabat onartzea baieztatzen du, inolako erreserbarik gabe.

Erabiltzailea web orriko bisitari oro da. Erabiltzaile edo bisitari terminoa berdin erabiltzen dugu erabiltzaile guztiak aipatzeko. Hala ere, eskubideak aitortzeko eta betebeharrak hartzeko orduan, bi erabiltzaile-mota bereizten ditugu, erabiltzaileak bisitan izan duen interesaren arabera:

 • Erabiltzaile Kontsumitzaileak: Gure websitea interes pertsonal bat asetzeko asmoz bisitatzen dutenak, dela informazioa, dokumentazioa, irakurketa, bistaratzea, kontsumo edo erosketa pertsonala lortzeko, dela produktu eta zerbitzu pertsonalak kontratatzeko.
 • Interes ekonomiko edo profesionala duten erabiltzaileak: Edozein motatako irabazi profesionala edo balio ekonomikoa duen kontraprestazioa lortzeko interesagatik bisitatzen dituztenak dira, eta erakunde publiko edo pribatu baten jardueretan parte hartzeagatik bisitatzen dutenak.

Interes horren arabera, eta pribatutasun-politika beraren barruan, erabiltzaile-kontsumitzaileen pribatutasunaren aldeko xedapen guztiak onartzen eta betetzen saiatzen gara. Hala ere, ohartarazi behar dugu animo edo interes ekonomiko edo profesional batekin bisitatzen gaituztenak kontsumitzaile/erabiltzaileei soilik dagozkien eskubide jakin batzuetatik kanpo uzten direla. Ondorioz, publikoki jakinarazten dugu gure interes propioari eta gure Know How-aren defentsari lehentasuna ematen diogula interes ekonomiko edo profesionala duten erabiltzaileen aurrean.

Gainera, gure web orriak erabiltzaileen erregistroa onar dezake. Kasu horretan, erabiltzaileak, kontu bat sortzean, sartutako datuen egiazkotasuna aitortzen du, eta erabiltzailearen kontua sinatzeko beharrezko eskubideak, ahalak eta autoritatea dituela, bai eta dokumentu honetan ezarritako kontratu-betebeharrak betetzeko konpromisoa ere. Halaber, erabiltzaileak konpromisoa hartzen du hari edo bere erakundeari buruzko informazioa eguneratuta, zehatz eta osorik emateko eta mantentzeko; bere Erabiltzaile Kontuaren eta erregistro-kredentzialen konfidentzialtasuna gordetzeko; eta bere Erabiltzaile Konturako sarbidea hirugarren arrotzei mugatzeko. Erregistratutako erabiltzaileen kontuak ezereztu edo eten ahal izango dira, baldin eta emandako informazioa faltsua dela, harremanetarako garrantzitsuak eta funtsezkoak diren datuen zehaztasunik eza, nortasuna ordeztea edo hirugarrenen datuak baimenik gabe erabiltzea detektatzen bada.

Bisitariek web orri hau erabiltzeko konpromisoa hartzen dute, erabilera termino eta baldintza orokor hauen, legearen, ordena publikoaren, moralaren eta oro har onartzen diren ohitura onen arabera. Adierazpen gisa, debekatutako jokabide guztiak deskribatu gabe, honako hauek aipatuko ditugu:

Debekatutako jokabideak

Bisitariek debekatuta dituzte honako jokabide hauek:

 • Posta elektronikoa erabiltzea eskatu gabeko posta masiboaren bidalketa-jardueretarako (spam).
 • Informazioa bidaltzea eta ematea, edo indarrean dagoen legedia urratzen duten edukiak edo iritziak sartzea.
 • Informazioa bidaltzea eta ematea, edo eduki edo iritzi faltsuak, zehaztugabeak eta engainagarriak sartzea.
 • Legean edo web orri honetan sartzeko baldintza orokorretan ezarritako legezko betekizunak betetzen ez dituzten erabiltzaileen erregistroa.
 • Erabiltzaileen erregistroa, hirugarrenen izenean edo ordezkaritzan, hirugarren pertsona horren berariazko eta idatzizko baimenik ez badago. Gorabeherarik, salaketarik edo erreklamaziorik izanez gero, erabiltzaileak modu frogagarrian erakutsi eta dokumentatu beharko du harpidetzaren ordezkaritza eta indarraldia ziurtatzen duen dokumentazioa. Baimen hori egiazkoa ez bada, erabiltzaileak bere gain hartuko du aitorpen eta irudikapen faltsurik egiteko erantzukizuna.
 • Kontu bat erabiltzea erregistratutako erabiltzailearen baimenik gabe. Modu proaktiboan, eta erabiltzailea babesteko, erabiltzaileen nortasuna ordeztea eta usurpatzea bilatzen dugu.
 • Hirugarren baten jabetza intelektuala edo jabetza industriala edo gurea urratzen duten informazioa bidaltzea eta ematea, edo edukiak edo iritziak eranstea.
 • Informazioa bidali eta ematea, edukia edo iritzia sartzea, baldin eta komunikatzeko eta argitaratzeko eskubide legitimorik ez badute. Adibidez, informazioa jakinarazteko eragozpenak dira legea, kontratu-betebeharra, konfidentzialtasun-betebeharra, sekretu-betebeharra edo informazioa modu erreserbatuan, pribilegiatuan edo babestuan gordetzeko betebeharra haustea.
 • Legez kanpoko informazioa bidaltzea eta ematea, edo edukia edo legez kanpoko iritzia eranstea. Adibidez, horrek mugarik eta mugapenik ekarri gabe:

a) Sexu, arraza, kolore, hizkuntza, erlijio, iritzi politiko, nazio edo gizarte jatorri, egoera ekonomiko, jaiotza edo beste edozein baldintzarengatik iraintzea;

b) Laidogarria, iraingarria edo kalumniazkoa pertsona fisikoentzat edo erakundeentzat;

c) Pornografiaren, sexuaren, pribatutasunaren, pedofiliaren, indarkeria esplizituaren, jokoaren, armen, drogen, tabakoaren, alkoholaren edo legegileak debekatutako beste jarduera batzuen arloko legeria urratzen duena;

d) Gezurrezko errealitatearen ikusmolde edo irudiak sortzeko joera duen maltzur eta engainagarria.

e) Pertsonen, animalien edo gauzen aurkako indarkeria eragiten duena, baita norberak eragindako lesio edo kalte pertsonala ekar dezaketenak ere.

 • Legez kanpoko jardueretarako datuak, informazioa edo jokabideak bidaltzea eta ematea, hala nola:

a) Programa, kode edo algoritmo informatiko kaltegarri, maltzur edo arriskutsuak, adibide gisa, birus informatikoak eta mota guztietako fitxategi edo kode informatikoko programak, gailu, hardware, software edo telekomunikazio-sareen funtzionaltasuna eteteko, suntsitzeko, konprometitzeko edo mugatzeko gaitasuna dutenak;

b) Web-orria edo haren identifikazio-datuak manipulatzea edo aldatzea.

c) Nortasuna ezkutatzen laguntzen duten konexioak eta/edo bisitariaren identifikazio-datuak manipulatzea, kalteak, faltak, legez kontrakoak edo delituak egitea errazteko;

d) Alderantzizko ingeniaritza egitea, web-orria oztopatzea, segurtasun-neurriak desaktibatzea, funtzionamendu normala eragoztea, gure web-orria administratzeko eta babesteko ezarritako segurtasun-neurri teknikoak desenkriptatzea edo deskonpilatzea.

e) Datuak biltzeko edo ateratzeko tresna automatikoak (robot-crawler) erabiltzea gure edukia eta informazioa baimenik gabe eskuratzeko, kontsultatzeko, deskargatzeko edo biltzeko.

f) Estekak edo erreferentziak sortzea edo argitalpenak partekatzea motorrak, softwarea, tresnak, agenteak, gailuak edo mekanismoak erabiliz (datu-meatzaritzako tresnak, robotak, spiderrak, rastreadoreak eta scripts automatizatuak barne).

g) Baimenik gabeko interfazeak erabiltzea informazioa lortzeko, baldin eta informazio hori zabaltzea, banatzea edo komunikatzea aldez aurretik baimendu ez bada. Iragartzen dugu, segurtasun teknikoko arrazoiengatik, erabiltzailearen jarduera gainbegiratu dezakegula gure web orrian, eta erabiltzailearen edukia editatu eta ezabatu dezakegula, termino eta baldintza orokor horiek urratzen edo betetzen ez baditu.

Beste legezko termino batzuk

Termino eta baldintza hauek edo gure webguneko edozein eduki urratuz gero, webgunearen titularrak eskubidea izango du bere eskubide legitimoak babesteko egokitzat jotzen dituen lege- eta segurtasun-neurriak hartzeko, besteak beste, BAZTERTZEKO ESKUBIDEA, hau da, bere webgunerako eta/edo eskainitako zerbitzuetarako sarbidea ukatzea edo kentzea, aurrez jakinarazi beharrik gabe. Gainera, erabiltzailearen kontua bertan behera utzi, gure zerbitzua eten edo eten ahal izango da.

Erabilera-terminoen eta -baldintzen bertsio itzuliak erabiltzaileak testuak bere jatorrizko hizkuntzan ulertu ahal izateko ematen dira. Itzulpenak aditu profesionalek egin dituzte, eta egokitzat jotzen ditugu, baina itzulpen-akatsa egin daiteke, nahiz eta ikuskatzeko eta kontrolatzeko ahaleginak egin ditugun.

Horregatik, itzulitako testuek ez dute betebeharrik hedatzen, eta ez dute ordezten web-editorearen jatorrizko bertsioa, eta ez du balio juridikorik hedatzen. Interpretazio-zalantzarik edo gatazkarik izanez gero, web-editorearen herrialdearen jatorrizko bertsioa gailenduko da beste hizkuntza batzuetako bertsioen gainetik.

Kontratu hau interpretatzean, betetzean eta betearaztean sor daitekeen edozein arazo edo desadostasunerako, alderdiek beren-beregi men egingo diote dagozkien epaitegi eta auzitegien jurisdikzioari eta eskumenari. Aldeak erabiltzaile kontsumitzailea badira eta LEX PROGRAM ONLINE, S.L.k foro judiziala aukeratzeko eskubidea erabiltzaile kontsumitzaileari dagokio. Alderdiak irabazizko interes ekonomikoa duen pertsona fisiko edo juridikoa bada, foro judiziala LEX PROGRAM ONLINE SLk izendatuko du, eta webgunearen titularraren helbidea izendatuko du.

Gure webgunearen erabileraren amaiera

Webgunearen titularrak eskubidea izango du, zigorrik gabe eta edozein unetan abisurik gabe, erabiltzaileari gure webgunerako eta gure zerbitzuetarako sarbidea aldatzeko edo eteteko (aldi baterako edo etengabe).

Erabiltzaileak edozein unetan ezeztatu dezake bere erabiltzaile-kontua, erregistratuta egonez gero. Zure datuen tratamenduaren, ezabatzeko eskaeraren edo baimena kentzearen aurka egiteko, kontsultatu Pribatutasun Politika. Kontua bertan behera utzi ondoren, erregistratu gabeko erabiltzaileentzako webguneaz eta doako zerbitzuez gozatzen jarraitu ahal izango duzu.

Web orriko lege-testuen zatigarritasuna eta osotasuna

Erabiltzaileen sarbiderako Termino eta Baldintza Orokorretako edozein baliogabetzat, baliogabetzat edo, edozein arrazoirengatik, aplikaezintzat jotzen bada legeriaren arabera, klausula hau banangarritzat joko da eta ez du eraginik izango gainerako klausula eta xedapenen baliozkotasunean eta aplikagarritasunean.

Lege Oharra, erabiltzaile-kontsumitzaileentzako edo, hala badagokio, interes ekonomiko profesionala duten pertsonentzako Pribatutasun Politika, Cookie Politika, Erabilera Baldintzak eta Baldintza Orokorrak dira gure erabiltzaileekiko akordio osoa eta konpromisoa.

Copyright © 2023 Lex Program Online S.L. Babestutako eskubide guztiak